Leie av KLUBBHUSLOKALER

Ønsker du å leie lokale ?

Klubbhuset skal være et sosialt møtested for klubbens medlemmer og fungere som møtelokale for klubbmøter, undervisning og andre møter/treff i klubbens regi.

Leie av lokaler er kun mulig i tilfellene nedenfor

 1. Leie til ESF`s medlemmer, min 1 års ansiennitet
 2. Leie til Sponsorer (gjelder kun bedriftsarrangement, møter med mer)
 3. Leie til kulturarrangement som arrangeres av privatpersoner, foreninger og lag

Leie til ESF sine medlemmer er bare mulig i disse tilfelle:

 • For egne og ledsagers merkedager (min 30 års dag)
 • For egne og ledsagers barns dåp, konfirmasjon og bryllup, begravelse og bursdag på dagtid, julefester mm.
 • For egne og ledsagers foreldres åremålsdager

Ved spørsmål – kontaktinformasjon finner du her.

 

 Lokalene leies ut etter følgende betingelser

 Evt. Skader, tyveri  eller brekkasje på bygning og inventar erstattes umiddelbart, ellers blir skyldig beløp fakturert låntaker.

 1. Leie av lokaler og eventuelle erstatninger betales på VIPPS senest innen 2 dager etter bruk.
 2. Alt søppel fjernes umiddelbart etter arrangementet.
 3. Ansvarlig for utlån er Husansvarlig som fører liste over låntakere og oppsyn med lokalene etter bruk, samt registrerer eventuelt forbruk av duk materiale.
 4. Lokalene kan reserveres i god tid, men ikke endelig bekreftet før 6 måneder til utlån.
 5. ESF sitt behov for benyttelse av lokalene blir prioritert og i perioden 01. Mai til 31. Oktober som er hovedsesongen vil det legges vekt på at utleie ikke skal være til sjenanse for aktiviteter på området generelt.
 6. Avbestilling senest 1 uke før, avbestilling etter belastes 100 %.

Leiepriser

 • Leie til ESF`s medlemmer kr 1000 pr. kveld og kr 500 på dagtid.
 • Leie til Sponsorer Kr 2000 pr kveld og kr 1000 på dagtid
 • Ved leie til Kulturarrangement etter punkt 3 kan det avtales en prosentandel av billett inntektene og annen omsetning som tilfaller ESF.

Kalender

Oppdatert kalender for bruk av lokalene finner du her.

Ønsker du å reservere tid så kan du benytte dette skjemaet: 

Aktuelt

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Årets klubbmesterskap finner sted  lørdag 12. September ca kl.1200 og seneste målgang er kl. 1630. Det er viktig at skipperne på de enkelte båtene møter i klubbhuset senest kl: 1100.Årets seilas vil forsøkes gjennomført rundt Eigerøy og forsøkes startet etter...

Covid 19 oppdatering

Covid 19 oppdatering

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den...