Bryggeinformasjon

LEDIGE BÅTPLASSER (DISPOSISJONSRETTIGHETER)

Vi har ledige båtplasser (disposisjonsrettigheter) både på Nysundhalsen og på Brygge 1 i indre havnebaseng. For å kunne kjøpe en disposisjonsrettighet til en båtplass kreves det at du er medlem og har eller skal anskaffe deg Seilbåt.

LEIE AV BÅTPLASS

Ønsker du å leie plass hos oss så ta kontakt med kontaktpersonen som du finner link til nedenfor.

FAKTURERING – BÅTPLASSER

I henhold til vedtekter vil faktura for kostnander i henhold til vedtektene sendes ut 2 ganger pr år.

KONTAKTPERSON

For mer informasjon ta kontakt med leder for anleggskomiteen.

Kontaktinformasjon finner du her.