Fasiliteter

Seilsportssenter

Vårt flotte Seilsportsenter ligger på Nysundhalsen nedenfor Eigerøy Bro. Her har vi nye moderne lokaler og  ett stort antall Seiljoller som står til Gratis disposisjon for alle medlemmer og vi tilbyr gratis seilopplæring i sommer sesongen på torsdager.

LES MER

Bryggeinformasjon

Her finner du informasjon om ledige båtplasser, båtplasser til leie samt informasjon om fakturering av båtplasser.

LES MER

Leie av lokale

Klubbhuset skal være et sosialt møtested for klubbens medlemmer og fungere som møtelokale for klubbmøter, undervisning og andre møter/treff i klubbens regi.

Leie av lokaler er kun mulig i tilfellene nedenfor

  1. Leie til ESF`s medlemmer, min 1 års ansiennitet
  2. Leie til Sponsorer (gjelder kun bedriftsarrangement, møter med mer)
  3. Leie til kulturarrangement som arrangeres av privatpersoner, foreninger og lag

Leie til ESF sine medlemmer er bare mulig i disse tilfelle:

  • For egne og ledsagers merkedager (min 30 års dag)
  • For egne og ledsagers barns dåp, konfirmasjon og bryllup, begravelse og bursdag på dagtid, julefester mm.
  • For egne og ledsagers foreldres åremålsdager

LES MER

Aktuelt

Covid 19 oppdatering

Covid 19 oppdatering

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den...

Ny Truck

Ny Truck

Vi har fått Truck av Etman som til daglig vil stå inne på verkstedet. Denne kan brukes til mye, blant annet til sjøsetting av mindre båter mm. Alle medlemmer med Truckførerbevis kan låne den også til private gjøremål. En stor takk til Etman!