Fasiliteter

Seilsportssenter

Vårt flotte Seilsportsenter ligger på Nysundhalsen nedenfor Eigerøy Bro. Her har vi nye moderne lokaler og  ett stort antall Seiljoller som står til Gratis disposisjon for alle medlemmer og vi tilbyr gratis seilopplæring i sommer sesongen på torsdager.

LES MER

Bryggeinformasjon

Her finner du informasjon om ledige båtplasser, båtplasser til leie samt informasjon om fakturering av båtplasser.

LES MER

Egersund gjestehavn

Egersund Seilforening drifter Egersund Gjestehavnen på dugnad og våre medlemmer som er havnevertene kjenner byen og sjølivet godt

LES MER

Leie av lokale

Klubbhuset skal være et sosialt møtested for klubbens medlemmer og fungere som møtelokale for klubbmøter, undervisning og andre møter/treff i klubbens regi.

Leie av lokaler er kun mulig i tilfellene nedenfor

  1. Leie til ESF`s medlemmer, min 1 års ansiennitet
  2. Leie til Sponsorer (gjelder kun bedriftsarrangement, møter med mer)
  3. Leie til kulturarrangement som arrangeres av privatpersoner, foreninger og lag

Leie til ESF sine medlemmer er bare mulig i disse tilfelle:

  • For egne og ledsagers merkedager (min 30 års dag)
  • For egne og ledsagers barns dåp, konfirmasjon og bryllup, begravelse og bursdag på dagtid, julefester mm.
  • For egne og ledsagers foreldres åremålsdager

LES MER

Aktuelt

Årsmøte 2020 Sesongen

Årsmøte 2020 Sesongen

Det innkalles herved til Årsmøte i Egersund Seilforening. Tid: Tirsdag 02.02.2021 fra klokken 18:00 Sted: Klubbhuset - Nysundhalsen og Teams Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte og sendes på mail:...

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Årets klubbmesterskap finner sted  lørdag 12. September ca kl.1200 og seneste målgang er kl. 1630. Det er viktig at skipperne på de enkelte båtene møter i klubbhuset senest kl: 1100.Årets seilas vil forsøkes gjennomført rundt Eigerøy og forsøkes startet etter...