Covid 19 oppdatering

27 mai, 2020

Covid 19 oppdatering

27 mai, 2020

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den situasjonen vi nå er i. Men selv om det er mange argumenter for at aktiviteten seiling ikke medfører stor smittefare, skal vi være oss vårt ansvar bevisst og være med på samfunnets «dugnad» for å bidra til at færrest mulig blir rammet av sykdommen Covid-19.

Det er med stor glede vi nå kan løsne litt på de strenge kravene som til nå har vært praktisert etter at NSF kom med ny veileder til  Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet veileder for å redusere spredningen av koronaviruset. Det er nå åpnet for trening i tomannsjoller og trening i kjølbåter med inntil tre personer. Forutsetningen er at regelen om 1 meters avstand kan overholdes. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer og arrangementer kan arrangeres for inntil 50 personer.

 I første omgang betyr dette at vi starter opp igjen med Jolleseilingen, i første omgang med de mest erfarne seilerne og vi håper vi om kort tid også kan få på plass en ordning for vårt gratistilbud for Jolleseiling på Torsdager. Vi starter også opp igjen med Onsdag seilasene og ber at den enkelte båt forholder seg begrensningen med 3 personer om det ikke er familiemedlemmer.

 
Toaletter og klubbhus åpnes nå opp for bruk men Garderober vil fremdeles måtte holdes stengte.

 Husk de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

1.    Syke personer skal holde seg hjemme

2.    God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3.    Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

ESF er ansvarlig for at god smittevern følges og alle  klubber må utnevne en smittevernansvarlig og dette er Roy.

Andre innlegg

Årsmøte 2020 Sesongen

Årsmøte 2020 Sesongen

Det innkalles herved til Årsmøte i Egersund Seilforening. Tid: Tirsdag 02.02.2021 fra klokken 18:00 Sted: Klubbhuset - Nysundhalsen og Teams Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte og sendes på mail:...

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Årets klubbmesterskap finner sted  lørdag 12. September ca kl.1200 og seneste målgang er kl. 1630. Det er viktig at skipperne på de enkelte båtene møter i klubbhuset senest kl: 1100.Årets seilas vil forsøkes gjennomført rundt Eigerøy og forsøkes startet etter...