Tur og seilas

Tur og havseilerbåter spenner vidt i størrelse, fart og pris og båtene er privat eide og brukes gjerne både til tur og regatta. For å sikre «fair play» anvendes et handicapsystem for å utjevne forskjeller i fartpotensialet på tvers av størrelse og båttype.

I Egersund Seilforening finner du både seilere som stort sett bruker båten til regatta, og seilere som synes turen er det viktigste.

Det arrangeres seilaser hver onsdag fra mai til september der vi har ulike løyper tilpasset værforhold og vindretning. Disse seilasene skal være ett lavterskeltilbud for alle og det er mulig å være med uten at en har båt.

Høres dette interessant ut er det bare å ta turen til oss på onsdager og fremmøte er senest klokken 1700.

Det jobbes med se på mulighetene for at klubben organiserer innkjøp av klassebåter som driftes av de som bruker båtene og det er nedsatt egen komitee som skal legge frem ett forslag på neste årsmøte (2021).

Aktuelt

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Årets klubbmesterskap finner sted  lørdag 12. September ca kl.1200 og seneste målgang er kl. 1630. Det er viktig at skipperne på de enkelte båtene møter i klubbhuset senest kl: 1100.Årets seilas vil forsøkes gjennomført rundt Eigerøy og forsøkes startet etter...

Covid 19 oppdatering

Covid 19 oppdatering

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den...