Klassebåtprosjekt

Vi ønsker å styrke aktivitetene rundt seiling for voksne og eldre ungdom. Fram til dags dato har seiling for denne gruppen basert seg på private båter. Ulempen med denne ordningen er at forskjeller i båttype og størrelse gjør at korreksjoner må benyttes for å beregne konkurransetid.

Ideen om å heller seile konkurranser med klassebåter har kommet fram som en mulighet for å få økt fokus og glede av selve seilingen. Også aktiviteten rundt jolleseilingen trenger alternativ for eldre ungdommer når de har seil i flere år og skal over fra jolle til båt.

Årsmøte har nå konkludert med at klubben vil legge til rette for de som alene eller sammen med andre går til innkjøp av Albin Express.  Dette er en billig båt som koster fra 50-100 000 og som har fått en stor gruppe av brukere spesielt i Rogaland.

Båten egner seg både for turseiling og overnatting. Vi tenker derfor den vil være like aktuell for de som har båt men som vi ha tilgang til båt for konkuranser som medlemmer som ikke har båt og som ønsker båt til tur og eller konkurranser.

Klubben tilbyr gratis båtplass til medlemmer som ønsker å kjøpe Express seilbåt, enten alene eller sammen med andre mot at foreningen kan bruke båten i opplæring.

Mer informasjon om prosjektet sendes på mail til de som melder sin interesse for prosjektet nedenfor.

Aktuelt

Årsmøte 2020 Sesongen

Årsmøte 2020 Sesongen

Det innkalles herved til Årsmøte i Egersund Seilforening. Tid: Tirsdag 02.02.2021 fra klokken 18:00 Sted: Klubbhuset - Nysundhalsen og Teams Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte og sendes på mail:...

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Klubbmesterskap 2020 – kjølbåter

Årets klubbmesterskap finner sted  lørdag 12. September ca kl.1200 og seneste målgang er kl. 1630. Det er viktig at skipperne på de enkelte båtene møter i klubbhuset senest kl: 1100.Årets seilas vil forsøkes gjennomført rundt Eigerøy og forsøkes startet etter...